Általános információk

 

Az Egyéves Magyar Állampapír (korábban Kamatozó Kincstárjegy*) rövidtávú befektetés, fix kamatozással, valamint a kamat és tőke kifizetésére vonatkozó állami garanciával.

 

Az Egyéves Magyar Állampapír névre szóló, egy éves futamidejű, fix kamatozású dematerializált állampapír. A lejáratkor a Magyar Állam garanciát vállal mind a tőke, mind a kamat kifizetésére. Az Egyéves Magyar Állampapíron alapuló követelés a Kibocsátóval (Magyar Állam) szemben nem évül el.

 

A kamatadó csökkenthető, illetve megfizetése alól mentesség érhető el, amennyiben adott sorozat Adófaragó Befektetési Számlán keresztül kerül megvásárlásra. (Részleteket az Adófaragó Befektetési Számláról itt talál.)

 

Névértéke 10.000,-Ft.

 

Az Egyéves Magyar Állampapírt belföldi és külföldi magánszemélyek (devizabelföldi és devizakülföldi természetes személyek) vásárolhatják meg.


Forgalomba helyezése, másodlagos piaci forgalma: Az Egyéves Magyar Állampapír jegyzés útján kerül forgalomba (jelenleg hetente kerül sor jegyzésre).


Az MTB Magyar Takarékszövetkezeti Bank Zrt., mint elsődleges forgalmazó minden munkanapon vételi és eladási árat jegyez, minden kibocsátott Egyéves Magyar Állampapírra, így biztosítva az értékpapír likviditását. Az Állampapír névértéke a lejárat időpontjában kamattal együtt kerül kifizetésre a befektetők részére.

 

Az MTB Magyar Takarékszövetkezeti Bank Zrt. aktív résztvevője mind az állampapírok elsődleges, mind másodlagos piacának. Ebből következően örömmel fogadjuk Ügyfeleink megbízásait az új kibocsátású államkötvények és diszkont-kincstárjegyek aukciójára. Természetesen az állampapírok másodpiaci forgalma is biztosított, üzletkötőink folyamatosan jegyeznek kétoldalú árakat, így Ügyfeleink az adott állampapír lejárata előtt bármikor értékesíthetik papírjaikat, illetve vásárolhatnak a régebben kibocsátott sorozatokból.


Az Egyéves Magyar Állampapír forgalmazásával kapcsolatos további információk a www.allampapir.hu és a www.akk.hu honlapokon elérhetők.

 

* Az új elnevezéseket 2017. október 02-val kezdődő forgalomba hozatali időszak alatt kibocsátott sorozatoknál, valamint az azt követően induló sorozatoknál alkalmazza az Államadósság Kezelő Központ.

 

Kondíciók és díjak

 

A befektetési szolgáltatásaink, valamint termékeink költségeit és díjait a hatályos Díjtételek jegyzékében tekinthetik meg Ügyfeleink.

 

Az Egyéves Magyar Állampapír forgalomba hozatalának és forgalmazásának általános feltételeit, részleteit az állampapírra vonatkozó aktuális Ismertető és a Nyilvános Ajánlattétel tartalmazza.

 

Az Egyéves Magyar Állampapír Ismertetője és az adott értékpapír-sorozatra vonatkozó Nyilvános ajánlattétel – amelyekben az állampapír kockázatairól is tájékozódhat – a forgalmazási helyeken, valamint az alábbi menüpontra kattintva érhetőek el:

tájékoztató dokumentumok

 

Jelen tájékoztatás nem minősül ajánlattételnek vagy befektetési tanácsadásnak, kizárólag a figyelemfelkeltés a célja, illetve a tőkepiacról szóló 2001. évi CXX. törvény rendelkezései alapján kereskedelmi kommunikációnak minősül. A tájékoztatás nem teljes körű. Befektetési döntései meghozatala előtt kérjük, figyelmesen tanulmányozza át a további feltételeket és részleteket tartalmazó dokumentumokat, az Egyéves Magyar Állampapír Ismertetőjét és az adott értékpapír-sorozatra vonatkozó Nyilvános ajánlattételét, valamint az MTB Magyar Takarékszövetekezeti Bank Zrt. Üzletszabályzatát, Díjjegyzékét.

 

Javasoljuk, hogy befektetési döntése előtt körültekintően mérlegelje befektetése tárgyát, kockázatait, díjait és a befektetésből származó esetleges károkat.

 

Egyéb kapcsolódó dokumentumok


Kapcsolódó dokumentumok: