Magyar Posta Takarék Hosszú Kötvény Befektetési Alap

Általános információk

 

Részesedjen a magyar kötvénypiac nyújtotta lehetőségekből!

 

 • Középtávú befektetési forma,
 • a hosszú lejáratú állampapírokkal versenyképes hozamlehetőség,
 • mérsékelt kockázat vállalása mellett.

 

Az Alap jellemzően éven túli lejáratú állampapírokkal versenyképes hozamlehetőséget kínál, akár középtávon, mérsékelt kockázatvállalással, mivel a portfólió nagyrészt fix kamatozású magyar állampapírokból, kötvényekből, jelzáloglevelekből és egyéb vállalati kötvényekből áll.

 

Az Alap megfelelő likviditást nyújt, rugalmasságát a portfólióban szereplő éven belüli, kis árfolyam-ingadozással rendelkező instrumentumok biztosítják.

 

Az Alap célja, hogy a részletes befektetési politikájában rögzítettek szerint a hazai kötvénypiac termékeibe fektessen be, és a MAX Indexhez mint referencia index hozamához képest magasabb hozamot biztosítson a befektetési jegy tulajdonosok számára.
 

Az Alap rugalmasan, országszerte több mint 1000, Takarék megtakarítási termékeket forgalmazó szövetkezeti hitelintézeti fiókban hozzáférhető.

A termék további előnye, hogy Takarék Nyugdíj-előtakarékossági és tartós befektetési számlának minősülő Takarék Adófaragó Befektetési Számlán is elhelyezhető, amellyel adóelőnyök érhetőek el.


Az adóelőnyök lehetősége és mértéke a mindenkori, vonatkozó, a tartós befektetési számláról szóló jogszabály(ok)ban meghatározott feltételektől - illetve azok Befektető általi teljesítésétől -, valamint a Befektető egyedi körülményeitől függ, és a jövőben változhat.

 

 • Alap fajtája: Hosszú kötvényalap
 • Alap típusa: Nyilvános, nyíltvégű
 • Elszámolás: Vétel/Eladás: T+1 nap
 • Futamideje: Határozatlan
 • Javasolt legrövidebb befektetési időtáv: Minimum 2 év
 • Névérték: 1 Ft
 • Alap befektetési jegyei forgalmazásának indulása: 2000. január 6.
 • Alapkezelő: Diófa Alapkezelő Zrt.
 • Letétkezelő: MTB Magyar Takarékszövetkezeti Bank Zrt.
 • Forgalmazó: MTB Magyar Takarékszövetkezeti Bank Zrt.

 

Az Alap esetében az Alapkezelő az alábbi javasolt tartási időt, valamint kockázati szintet határozta meg:

 

Javasolt minimális befektetési idő

nincs

Minimum 3 hónap Minimum 6 hónap Minimum 1 év Minimum 2 év Minimum 3 év
   

 

   X  

 

Vállalt kockázat*
  alacsony kockázat       magas kockázat 
1 2 3 4 5 6 7
      X      

 

*Felhívjuk figyelmét, hogy a skálán az 1-es a legalacsonyabb, míg a 7-es a legmagasabb kockázati szintet jelöli, azonban a legalacsonyabb kockázati szint sem jelent kockázatmentes befektetést!
A feltüntetett kockázati kategória nem feltétlenül marad változatlan, idővel módosulhat.

 

Az Alapra ható főbb kockázatok:

 

 • Gazdasági, politikai kockázat
 • Hitel kockázat
 • Partner kockázat
 • Likviditási kockázat
 • Működési kockázat és az eszközök letéti őrzéséhez kapcsolódó kockázat

 

Az Alap tőkevédelemmel, tőkegaranciával nem rendelkezik. Az Alap hozamai múltbeli, úgy nevezett visszatekintő hozamok, amelyek nem jelentenek garanciát az Alap jövőbeni teljesítményére, hozamára. Felhívjuk a Befektetők figyelmét, hogy az Alap hozama negatív is lehet, amely akár tőkeveszteséget is eredményezhet.

 

Tájékozódjon a Magyar Posta Takarék Hosszú Kötvény Alappal kapcsolatos további információról, illeve a kockázati tényezőkről az Alap Tájékoztató és Kezelési Szabályzata, illetve az Alaphoz tartozó Kiemelt Befektetői Információk elnevezésű dokumentumból, az Alapról az Alap tájékoztatóiban.
Részletes termékdokumentációért keresse a Diófa Alapkezelő honlapját.

 

Kérjük, hogy befektetési döntése meghozatala előtt figyelmesen olvassa el a kapcsolódó dokumentumokat a Kondíciók és díjak menüpont alatt, tájékozódjon az Alap befektetési politikájáról, forgalmazási költségeiről és a befektetés lehetséges kockázatairól honlapunkon (www.takarekinvest.hu), a forgalmazási helyeken, valamint a Diófa Alapkezelő oldalán (www.diofaalapkezelo.hu).A fenti információ tájékoztató jellegű, a tájékoztatás nem teljes körű, és nem minősül ajánlattételnek, befektetési- vagy adótanácsadásnak, célja kizárólag a figyelem felkeltése.

 

Kondíciók és díjak

 

Részesedjen a magyar kötvénypiac nyújtotta lehetőségekből!

 

image

Az Alap forgalmazásával (vétel, tartás, eladás) kapcsolatos költségek az Alap kezelési szabályzatában és a forgalmazási helyeken megismerhetőek.

 

A befektetési szolgáltatásaink, valamint termékeink költségeit és díjait a hatályos Hirdetményünkben tekinthetik meg Ügyfeleink.

 

Az Alap befektetési politikájáról, forgalmazási költségeiről, a befektetés lehetséges kockázatairól, illetve az Alap időszaki hozamairól, az Alapot érintő fontosabb piaci eseményekről részletesen tájékozódjon az Alap forgalmazási helyein, illetve az Alapkezelő internetes oldalán megtalálható hivatalos tájékoztatóból, kezelési szabályzatából, és a havi portfólió jelentésekből.


A befektetési szolgáltatásaink, valamint termékeink költségeit és díjait a hatályos Díjjegyzékben tekinthetik meg Ügyfeleink.

 

Részletes termékdokumentációért keresse a Diófa Alapkezelő honlapját.

 

Egyéb kapcsolódó dokumentumok:


Kapcsolódó dokumentumok: