Takarék Apollo Származtatott Részvény Befektetési alap

Általános információk

 

Részesedjen a globális tőkepiaci mozgások nyújtotta lehetőségekből!

 • magas hozamlehetőség, átlagosnál magasabb kockázat vállalása mellett,
 • hosszú távú pénzügyi célok megvalósításához,
 • kis összeggel is elérhető befektetési forma.

 

Miért lehet megfelelő az Alap az Ön számára?

 • Az Alap alapvetően külföldi részvényekbe fektet, amelyek az átlagosnál magasabb kockázat vállalása mellett magas hozamlehetőséget biztosíthatnak.
 • Befektetésén keresztül részesedhet a globális részvénypiac vezető vállalatainak teljesítményéből.
 • Határozatlan futamidejű befektetés, amelynek nincs lejárata, forgalmazási időben Ön könnyen hozzájuthat befektetett pénzeszközeihez és annak hozamaihoz.
 • Rugalmasan, országszerte több mint 1100 megtakarítási terméket forgalmazó takarékszövetkezeti fiókban hozzáférhető.
 • Takarék Nyugdíj-előtakarékossági és tartós befektetési számlának minősülő Takarék Adófaragó Befektetési Számlán is elhelyezhető, amellyel adóelőnyök érhetőek el.(1)

 

Takarék Apollo Részvény Alap főbb adatai:

 • Alap fajtája: Részvényalap
 • Alap típusa: Nyilvános, nyíltvégű
 • Elszámolás: Vétel/Eladás: T+3 nap
 • Futamideje: Határozatlan
 • Javasolt legrövidebb befektetési időtáv: Minimum 3 év
 • Névérték: 1 Ft
 • Alap befektetési jegyei forgalmazásának indulása: 2016. január 13.
 • Alapkezelő: Diófa Alapkezelő Zrt.
 • Letétkezelő: MTB Magyar Takarékszövetkezeti Bank Zrt.
 • Vezető Forgalmazó: MTB Magyar Takarékszövetkezeti Bank Zrt.

 

Az Alap Vezető Forgalmazója, az MTB Magyar Takarékszövetkezeti Bank Zrt. felhívja a figyelmét, hogy az Alap az átlagosnál magasabb kockázattal rendelkezik.(2)

 

Az Alap esetében az Alapkezelő az alábbi javasolt tartási időt, valamint kockázati szintet határozta meg:

 

Javasolt minimális befektetési idő

 nincs             Minimum 3 hónap Minimum 6 hónap Minimum 1 év Minimum 2 év Minimum 3 év
   

 

     X

 

 

Vállalt kockázat*
alacsony kockázat                magas kockázat
1

2

3 4 5 6 7
           X  

 

*Felhívjuk figyelmét, hogy a skálán az 1-es a legalacsonyabb, míg a 7-es a legmagasabb kockázati szintet jelöli, azonban a legalacsonyabb kockázati szint sem jelent kockázatmentes befektetést!
A feltüntetett kockázati kategória nem feltétlenül marad változatlan, idővel módosulhat.

 

Az Alap befektetési célja és hozama


Az Alap célja, hogy egy alapvetően külföldi részvényekből összeállított értékpapír-portfólió teljesítményével kihasználja a globális részvénypiac mozgásait, és közép- illetve hosszú távon versenyképes hozamot biztosítson a befektetők részére, a részvény-portfólióval együtt járó,átlagosnál magasabb kockázatvállalási szint mellett. Alapvető cél az Alap referencia-indexének felülteljesítése, amelynek összetétele: 45% S&P500 index* + 45% Euro Stoxx 50 index** + 10% RMAX index*** (az indexek forintban mérve))
* Amerikai iránymutató részvényindex
** Európai iránymutató részvényindex
*** A 3 hónap és 1 év közötti futamidejű állampapírok árfolyam-mozgásának tükrözése, amit az ÁKK tesz közzé napi szinten.

 

HOZAMKALKULÁTOR

 

Felhívjuk figyelmét, hogy a Hozamkalkulátor által szolgáltatott hozam adatok múltbeli, úgy nevezett visszatekintő hozamok, melyek nem jelentenek garanciát az Alap jövőbeli teljesítményére nézve, azokból nem lehet a jövőbeni hozamra, változásra, illetve teljesítményre vonatkozó megbízható következtetéseket levonni.
 

Felhívjuk a Befektetők figyelmét, hogy az Alap múltbeli hozamai nem jelentenek garanciát az Alap jövőbeni teljesítményére nézve, azokból nem lehet a jövőbeni hozamra, annak változására, illetve az Alap teljesítményére vonatkozó megbízható következtetéseket levonni.

 

Az Alap tőkevédelemmel, tőkegaranciával nem rendelkezik.

 

Felhívjuk a Befektetők figyelmét, hogy az Alap hozama negatív is lehet, amely akár tőkeveszteséget is eredményezhet.

 

Kérjük, hogy befektetési döntése meghozatala előtt figyelmesen olvassa el a kapcsolódó dokumentumokat a Kondíciók és díjak menüpont alatt, tájékozódjon az Alap befektetési politikájáról, forgalmazási költségeiről és a befektetés lehetséges kockázatairól honlapunkon (www.takarekinvest.hu), a forgalmazási helyeken, valamint a Diófa Alapkezelő oldalán (www.diofaalapkezelo.hu).

 

Az Alap forgalmazásával (vétel, tartás, eladás) kapcsolatos költségek az Alap Kezelési Szabályzatában és a forgalmazási helyeken megismerhetőek. Az Alappal kapcsolatos kockázati tényezőket az Alap Tájékoztatója tartalmazza. Az Alap Tájékoztatója, portfoliójelentése, éves, féléves jelentései és a Kiemelt Befektetői Információ a forgalmazási helyeken is elérhetőek.
Részletes termékdokumentációért keresse a Diófa Alapkezelő honlapját.

A fenti információ tájékoztató jellegű, a tájékoztatás nem teljes körű, és nem minősül ajánlattételnek, befektetési- vagy adótanácsadásnak, célja kizárólag a figyelem felkeltése.
 

1, Az adóelőny lehetősége és mértéke a mindenkori, vonatkozó, a tartós befektetési számláról és a nyugdíj-előtakarékossági számláról szóló vonatkozó jogszabály(ok)ban meghatározott feltételektől - illetve azok Befektető általi teljesítésétől -, valamint a Befektető egyedi körülményeitől függ, és a jövőben változhat.
2, Az MTB Magyar Takarékszövetkezei Bank Zrt., mint Forgalmazó által alkalmazott MiFID besorolást a Befektetési Üzletszabályzat részét képező Termékkatalógus tartalmazza.

 

Kondíciók és díjak

 

Részesedjen a globális tőkepiaci mozgások nyújtotta lehetőségekből!

 

image

Az Alap forgalmazásával (vétel, tartás, eladás) kapcsolatos költségek az Alap kezelési szabályzatában és a forgalmazási helyeken megismerhetőek.

 

A befektetési szolgáltatásaink, valamint termékeink költségeit és díjait a hatályos Hirdetményünkben tekinthetik meg Ügyfeleink.

 

Az Alap befektetési politikájáról, forgalmazási költségeiről, a befektetés lehetséges kockázatairól, illetve az Alap időszaki hozamairól, az Alapot érintő fontosabb piaci eseményekről részletesen tájékozódjon az Alap forgalmazási helyein, illetve az Alapkezelő internetes oldalán megtalálható hivatalos tájékoztatóból, kezelési szabályzatából, és a havi portfólió jelentésekből.


A befektetési szolgáltatásaink, valamint termékeink költségeit és díjait a hatályos Díjjegyzékben tekinthetik meg Ügyfeleink.

 

Részletes termékdokumentációért keresse a Diófa Alapkezelő honlapját.

 

Egyéb kapcsolódó dokumentumok


Kapcsolódó dokumentumok: