Takarék Rövid Kötvény Befektetési Alap

Általános információk

 

A piacot dinamikusan követő befektetés, középtávú pénzügyi céljai megvalósításához.

 

Előnyei:

 

 • kis összeggel is elérhető befektetési forma
 • lejárat nélküli
 • rugalmas hozzáférés
 • alacsony kockázat mellett a rövid lejáratú állampapírokéhoz képest elérhető, versenyképes hozam
 • közép- és hosszú távú pénzügyi célok megvalósításához
 • TBSZ és NYESZ számlára is vásárolható

 

Az Alap célja, hogy éven túl rendelkezésre álló pénzeszközök számára a rövid lejáratú állampapírok teljesítményével versenyképes hozamú befektetési lehetőséget biztosítson azon befektetők számára, akik képesek és hajlandóak mérsékelt kockázatot vállalni. Az Alap jellemzően likvid és alacsony kockázatú forint eszközök segítségével alakítja ki portfólióját a stabil tőkenövekedés érdekében. Ezen felül a befektetési stratégiában megengedett, hogy devizában denominált rövid lejáratú és magas likviditású eszközökbe is fektessen.

 

 • Alap fajtája: Rövid Kötvényalap
 • Alap típusa: nyilvános, nyíltvégű
 • Elszámolása: T+1
 • Névérték: 1 Forint
 • Futamidő: határozatlan, lejárat nélküli
 • Alap forgalmazásának indulása: 2013. szeptember 18.
 • Javasolt legrövidebb befektetési időtáv: 1 év
 • Alapkezelő: Diófa Alapkezelő Zrt.
 • Letétkezelő/Forgalmazó: MTB Magyar Takarékszövetkezeti Bank Zrt.

 

Javasolt minimális befektetési idő
nincs Minimum 3 hónap Minimum 6 hónap Minimum 1 év Minimum 2 év Minimum 3 év
   

 

 X    

 

Vállalt kockázat*
alacsony kockázat magas kockázat
1 2       3            4           5       6  7
   X          

 

*Felhívjuk figyelmét, hogy a skálán az 1-es a legalacsonyabb, míg a 7-es a legmagasabb kockázati szintet jelöli, azonban a legalacsonyabb kockázati szint sem jelent kockázatmentes befektetést!
A feltüntetett kockázati kategória nem feltétlenül marad változatlan, idővel módosulhat.

A MIFID II kockázati besorolás szerint a terméket mérsékelten kockázatvállaló ügyfeleinknek ajánljuk középtávú befektetési lehetőségként.

 

Az Alapra ható főbb kockázatok:

 • Kibocsátói kockázat
 • Likviditási kockázat
 • Partnerkockázat
 • Működési kockázat és az eszközök letéti őrzéséhez kapcsolódó kockázat

 

Az Alap tőkevédelemmel, tőkegaranciával nem rendelkezik. Az Alap hozamai múltbeli, úgy nevezett visszatekintő hozamok, amelyek nem jelentenek garanciát az Alap jövőbeni teljesítményére, hozamára. Felhívjuk a Befektetők figyelmét, hogy az Alap hozama negatív is lehet, amely akár tőkeveszteséget is eredményezhet.

 

Az Alap rugalmasan, országszerte több mint 1000, Takarék megtakarítási termékeket forgalmazó szövetkezeti hitelintézeti fiókban hozzáférhető. Tájékozódjon a Takarék Rövid Kötvény Alappal kapcsolatos további információról, illetve a kockázati tényezőkről az Alap Tájékoztató és Kezelési Szabályzata, illetve az Alaphoz tartozó Kiemelt Befektetői Információk elnevezésű dokumentumból, az Alapról az Alap tájékoztatóiban.


Részletes termékdokumentációért keresse a Diófa Alapkezelő honlapját.

 

Kérjük, hogy befektetési döntése meghozatala előtt figyelmesen olvassa el a kapcsolódó dokumentumokat a Kondíciók és díjak menüpont alatt, tájékozódjon az Alap befektetési politikájáról, forgalmazási költségeiről és a befektetés lehetséges kockázatairól honlapunkon (www.takarekinvest.hu), a forgalmazási helyeken, valamint a Diófa Alapkezelő oldalán (www.diofaalapkezelo.hu).


Jelen dokumentum marketing közlemény. A fenti információk tájékoztató jellegűek, a tájékoztatás nem teljes körű, és nem minősül ajánlattételnek, befektetési- vagy adótanácsadásnak, célja kizárólag a figyelem felkeltése.

 

Kondíciók és díjak

 

A piacot dinamikusan követő befektetés, középtávú pénzügyi céljai megvalósításához!

 

image

Az Alap forgalmazásával (vétel, tartás, eladás) kapcsolatos költségek az Alap kezelési szabályzatában és a forgalmazási helyeken megismerhetőek.

 

A befektetési szolgáltatásaink, valamint termékeink költségeit és díjait a hatályos Hirdetményünkben tekinthetik meg Ügyfeleink.

 

Az Alap befektetési politikájáról, forgalmazási költségeiről, a befektetés lehetséges kockázatairól, illetve az Alap időszaki hozamairól, az Alapot érintő fontosabb piaci eseményekről részletesen tájékozódjon az Alap forgalmazási helyein, illetve az Alapkezelő internetes oldalán megtalálható hivatalos tájékoztatóból, kezelési szabályzatából, és a havi portfólió jelentésekből.


A befektetési szolgáltatásaink, valamint termékeink költségeit és díjait a hatályos Díjjegyzékben tekinthetik meg Ügyfeleink.

 

Részletes termékdokumentációért keresse a Diófa Alapkezelő honlapját.

 

Egyéb kapcsolódó dokumentumok:


Kapcsolódó dokumentumok: