Takarék Származtatott Befektetési Alap

Általános információk

 

Együtt mozgásban a piaccal a kiugróan magas hozamok eléréséért!

 

 • Kis összeggel is elérhető,
 • hosszú távú pénzügyi célok megvalósításához,
 • globális piacok mozgását követő befektetési stratégiával.

 

Az elsősorban származtatott ügyletekbe és részvényekbe fektető, a globális piacok mozgását folyamatosan követő  Alap az állampapírok által biztosított hozamoknál akár lényegesen magasabb hozamlehetőséget biztosít. Az Alap a legtöbb piaci helyzetre rugalmas megoldást kínál.
 

Az Alapot hosszú távú pénzügyi célokkal rendelkező, kockázatvállaló ügyfeleknek ajánljuk, akik az átlagost meghaladó hozam elérése érdekében, hosszabb távon képesek tolerálni a mérsékelt árfolyamveszteséget.
Az Alap vagyonának nem származtatott eszközökbe fektetett része elsősorban a magyar állam által kibocsátott kamatozó eszközökbe, valamint jellemzően hazai vállalatok és hitelintézetek által kibocsátott kamatozó eszközökbe kerül befektetésre.

Az Alap rugalmasan, országszerte több mint 1000, Takarék megtakarítási termékeket forgalmazó szövetkezeti hitelintézeti fiókban hozzáférhető.

 

A termék további előnye, hogy Takarék Nyugdíj-előtakarékossági és tartós befektetési számlának minősülő Takarék Adófaragó Befektetési Számlán is elhelyezhető, amellyel adóelőnyök érhetőek el.


Az adóelőnyök lehetősége és mértéke a mindenkori, vonatkozó, a tartós befektetési számláról szóló jogszabály(ok)ban meghatározott feltételektől - illetve azok Befektető általi teljesítésétől -, valamint a Befektető egyedi körülményeitől függ, és a jövőben változhat.

 

 • Alap fajtája: Származtatott alap
 • Alap típusa: Nyilvános, nyíltvégű
 • Elszámolás: Vétel/Eladás: T+2 nap
 • Futamideje: Határozatlan
 • Javasolt legrövidebb befektetési időtáv: Minimum 2 év
 • Névérték: 1 Ft
 • Alap befektetési jegyei forgalmazásának indulása: 2012. december 14.
 • Alapkezelő: Diófa Alapkezelő Zrt.
 • Letétkezelő: MTB Magyar Takarékszövetkezeti Bank Zrt.
 • Forgalmazó: MTB Magyar Takarékszövetkezeti Bank Zrt.


Az Alap esetében az Alapkezelő az alábbi javasolt tartási időt, valamint kockázati szintet határozta meg:

 

Javasolt minimális befektetési idő
nincs Minimum 3 hónap Minimum 6 hónap Minimum 1 év Minimum 2 év Minimum 3 év
   

 

  X  

 

Vállalt kockázat*
alacsony kockázat magas kockázat
1 2       3            4            5         6      7  
         X    

 

*Felhívjuk figyelmét, hogy a skálán az 1-es a legalacsonyabb, míg a 7-es a legmagasabb kockázati szintet jelöli, azonban a legalacsonyabb kockázati szint sem jelent kockázatmentes befektetést!
A feltüntetett kockázati kategória nem feltétlenül marad változatlan, idővel módosulhat.

 

Az Alapra ható főbb kockázatok:

 

 • Gazdasági, politikai kockázat
 • Hitel kockázat
 • Partner kockázat
 • Likviditási kockázat
 • Működési kockázat és az eszközök letéti őrzéséhez kapcsolódó kockázat
 • Származtatott ügyletek kockázat

 

Az Alap tőkevédelemmel, tőkegaranciával nem rendelkezik. Az Alap hozamai múltbeli, úgy nevezett visszatekintő hozamok, amelyek nem jelentenek garanciát az Alap jövőbeni teljesítményére, hozamára. Felhívjuk a Befektetők figyelmét, hogy az Alap hozama negatív is lehet, amely akár tőkeveszteséget is eredményezhet.

 

Tájékozódjon a Takarék Származtatott Alappal kapcsolatos további információról, illetve a kockázati tényezőkről az Alap Tájékoztató és Kezelési Szabályzata, illetve az Alaphoz tartozó Kiemelt Befektetői Információk elnevezésű dokumentumból, az Alapról az Alap tájékoztatóiban.
Részletes termékdokumentációért keresse a Diófa Alapkezelő honlapját.

 

Kérjük, hogy befektetési döntése meghozatala előtt figyelmesen olvassa el a kapcsolódó dokumentumokat a Kondíciók és díjak menüpont alatt, tájékozódjon az Alap befektetési politikájáról, forgalmazási költségeiről és a befektetés lehetséges kockázatairól honlapunkon (www.takarekinvest.hu), a forgalmazási helyeken, valamint a Diófa Alapkezelő oldalán (www.diofaalapkezelo.hu).


A fenti információ tájékoztató jellegű, a tájékoztatás nem teljes körű, és nem minősül ajánlattételnek, befektetési- vagy adótanácsadásnak, célja kizárólag a figyelem felkeltése.

 

Kondíciók és díjak

 

Együtt mozgásban a piaccal a kiugróan magas hozamok eléréséért!

 

image

Az Alap forgalmazásával (vétel, tartás, eladás) kapcsolatos költségek az Alap kezelési szabályzatában és a forgalmazási helyeken megismerhetőek.

 

A befektetési szolgáltatásaink, valamint termékeink költségeit és díjait a hatályos Hirdetményünkben tekinthetik meg Ügyfeleink.

 

Az Alap befektetési politikájáról, forgalmazási költségeiről, a befektetés lehetséges kockázatairól, illetve az Alap időszaki hozamairól, az Alapot érintő fontosabb piaci eseményekről részletesen tájékozódjon az Alap forgalmazási helyein, illetve az Alapkezelő internetes oldalán megtalálható hivatalos tájékoztatóból, kezelési szabályzatából, és a havi portfólió jelentésekből.


A befektetési szolgáltatásaink, valamint termékeink költségeit és díjait a hatályos Díjjegyzékben tekinthetik meg Ügyfeleink.

 

Részletes termékdokumentációért keresse a Diófa Alapkezelő honlapját.

 

Egyéb kapcsolódó dokumentumok:


Kapcsolódó dokumentumok: