Adófaragó Befektetési Számla

Az Adófaragó Befektetési Számla egy adókedvezménnyel, vagy adómentességi lehetőséggel egybekötött középtávú megtakarítási forma magánszemélyek részére.

 

Az Adófaragó Befektetési Számlán megtakarítást elhelyező Ügyfeleink a számlára befizetett összeget a saját döntésüknek megfelelően forintban vagy devizában denominált értékpapírokba fektethetik be, majd a teljes időszak alatt szabadon változtathatják a portfoliójuk összetételét. Többek között vásárolhatnak befektetési jegyeket, a Budapesti Értéktőzsdén forgalmazott értékpapírokat, magyar állampapírokat, nemzetközi értéktőzsdéken kereskedett értékpapírokat, valamint az MTB online rendszerein keresztül elérhető termékeket.*

 


AZ ADÓFARAGÓ BEFEKTETÉSI SZÁMLA ELŐNYEI

 

A befektetőknek az értékpapírszámlákon keletkezett tőkejövedelmeik után kamat-, árfolyamnyereség- és osztalékadót kell fizetniük. Az Adófaragó Befektetési Számlával rendelkező Ügyfeleink azonban

 

 • a számlán található befektetések hozamai után csupán 10 % adót** kötelesek fizetni, amennyiben legalább három évig a számláról nem vonják ki megtakarításaikat.
 • befektetéseik után teljes adó- és járulékmentességben** részesülhetnek, amennyiben megtakarításaikat az ötéves lekötési időszak végéig megtartják a számlán.

 

Ügyfeleink most számlanyitási díj nélkül nyithatnak Adófaragó Befektetési Számlát, ahol széles körű termékválasztékból állíthatják össze befektetéseiket.

 


KINEK AJÁNLJUK AZ ADÓFARAGÓ BEFEKTETÉSI SZÁMLÁT?

 

Adófaragó Befektetési Számla termékünket minden olyan belföldi illetve külföldi, de belföldiként adózó természetes személynek ajánljuk,

 

 • akinek számít, hogy befektetett megtakarításai akár adómentesen** gyarapodjanak,
 • aki 3-5 éves befektetési időtávban gondolkodik,
 • aki számára fontos, hogy saját maga döntsön megtakarításának összetételéről kötelezettségektől mentesen,
 • aki szeretné kihasználni a tőkepiacon elérhető befektetések hozamlehetőségeit.

 


AMIT AZ ADÓFARAGÓ BEFEKTETÉSI SZÁMLÁRÓL TUDNI KELL

 

 • Számlát minden belföldi illetve külföldi, de belföldiként adózó természetes személy nyithat. A számlavezetésnek feltétele legalább 25.000 Ft vagy ennek megfelelő értékű deviza állomány számlán tartása, amelynek a számlanyitás során is meg kell felelni.
 • Ezen felül, a gyűjtőévben december 31-ig, eseti vagy rendszeres jelleggel további összegek helyezhetőek el. Az elhelyezés naptári évét követően azonban az összegyűjtött pénzösszeg további befizetéssel nem gyarapítható, mivel megkezdődik a 3+2 éves lekötési periódus. A lekötési időszak alatt a megtakarított pénzösszeg a potenciális hozamok összegével növekszik.
 • Egy naptári éven belül ugyanazon Ügyfél az MTB Zrt.-vel egy Adófaragó Befektetési Számlaszerződést köthet.
 • Részösszeg felvételére csak a hároméves lekötési időszak végén van lehetőség, egyéb esetekben a számlán elhelyezett megtakarítás egy összegű felvétele lehetséges, amely a számla megszűnésével, valamint az adó- és járulékterhek megfizetésével jár.
 • A Számlán elhelyezett megtakarítások és annak hozamai a teljes lekötés időszak végén egy újonnan nyitott számlára is átvezetésre kerülhetnek, ily módon az új számla lekötési időszaka gyűjtőév nélkül kezdődik meg.
 • Az Adófaragó Befektetési Számlán elhelyezett megtakarítás az egyenes ági rokonok és a házastárs által illetékmentesen örökölhető.

 

*A teljes terméklista megtalálható az MTB Zrt. vonatkozó üzletszabályzatában és hirdetményeiben.
**A feltüntetett adómentességre és a kedvezményes adókulcsra a mindenkori Szja. törvény rendelkezései az irányadóak.

 


Kapcsolódó dokumentumok: